Zalecenia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu – “…wskazane jest zaprzestanie wykonywania zabiegów.”

Na stronie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu pojawił się komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu nakazuje
stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie zasad higieny zalecanych w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej, w związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, tj.:

  1. Myć dokładnie ręce, co najmniej przez 30 sekund przy użyciu mydła lub detergentu; mycie rąk powinno odbywać się zgodnie z „Instrukcją mycia rąk”. Dodatkowo ręce i własne telefony komórkowe należy dezynfekować preparatami przeznaczonymi do tego celu.
  2. Myć i dezynfekować powierzchnie sprzętu, urządzeń i aparatury (wieszaki, krzesła, stoliki, szafki pomocnicze, łóżka, lampy i aparaty zabiegowe).
  3. Myć i dezynfekować powierzchnie, z którymi personel i klienci mają częsty kontakt (klamki, poręcze, wyłączniki oświetlenia, terminale płatnicze, instalacje sanitarne jak baterie wodne, muszle klozetowe, kabiny natryskowe).
  4. Wyeliminować dostęp personelu z objawami chorobowymi (kaszel, katar, podwyższona temperatura, złe samopoczucie) do świadczenia usług i prac pomocniczych. Nie wykonywać usług klientom z wyżej wymienionymi objawami.
  5. Podczas świadczenia usług stosować jednorazową odzież ochronną (fartuchy, maseczki, rękawiczki)
  6. Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych za wykonanie zabiegów.
  7. Ze względu na brak możliwości zapewnienia należytej odległości pomiędzy klientem a osobą wykonującą usługi (odstęp 2 metry), wskazane jest zaprzestanie wykonywania zabiegów.

Powyższe zalecenia należy wdrożyć natychmiast.”

Komunikat znajduje się na stronie https://psse-walbrzych.pl/komunikat-dla-swiadczacych-uslugi-kosmetyczne-fryzjerskie-itp

Komentarz: Warto wskazać w tym miejscu, że zalecenia nie są z kosmosu i w sytuacji kiedy doszłoby do zarażenia – oczywiście musiałoby być to wykazane w postaci dowodów – klient może podjąć kroki prawne na podstawie narażenia zdrowia lub życia. Dlatego biorąc powyższe osoby, które świadczą usługi wyżej wskazane na własną odpowiedzialność je świadczą. Nie pisze się o tym wprost, ale zalecenie Inspektora wskazuje na “wskazanie zaprzestania świadczenia usług.” a co za tym idzie, od tej chwili każdy, kto świadczy takowe usługi powinien dochować podwyższonej należytej staranności i podjąć decyzje, czy chce narażać klientów i czy gra jest warta świeczki.

W drugiej kwestii, którą należy wskazać, to to, że Inspektor wskazuje na niemożność zachowania odpowiedniej odległości w stosunku do kontaktu z klientem (2 metry) a jeżeli nie ma takiej możliwości wskazane jest zaprzestanie wykonywania zabiegów. Tym samym wskazując, że każdy kto prowadzi zabiegi, co do których wymagany jest kontakt bliższy niż 2 metry wskazane jest by zastosował te zalecenia. Tym samym przenosi ciężar odpowiedzialności za wykonanie zabiegów i ich skutki (np. przenisienia wirusa na klientkę) na osobę wykonującą te zabiegi. Tak jak w przypadku innych chorób, którymi klient może być zarażony w takich gabinetach.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz