Definicja przeciętnego konsumenta

Czasami otrzymuje pytania kogo należy uważać za konsumenta, albo kim jest “przeciętny konsument”. Jakiś czas temu w wyroku Sądu Okręgowego – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 19 czerwca 2020 r. XVII AmA 15/18 wskazano, że:

“W oparciu o definicję zawartą w art. 2 pkt 8 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym należy przyjąć, że przeciętny konsument to osoba dostatecznie dobrze poinformowana, uważna, ostrożna i rozsądnie krytyczna. Wzorzec ten nie może być jednak definiowany w oderwaniu od konkretnych warunków ustalonych w sprawie oraz od realiów środowiskowych. Oceny zakresu informacji oraz poziomu uwagi i ostrożności dokonuje się bowiem z uwzględnieniem czynników społecznych, kulturowych, językowych i przynależności danego konsumenta do szczególnej grupy konsumentów, przez którą rozumie się dającą się jednoznacznie zidentyfikować grupę konsumentów, szczególnie podatną na oddziaływanie praktyki rynkowej lub na produkt, którego praktyka rynkowa dotyczy, ze względu na wyodrębnione cechy, takie jak np. wiek, niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa.”

Wyrok
Sądu Okręgowego – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 19 czerwca 2020 r. XVII AmA 15/18

  • www.orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis
  • Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Art. 2 pkt 4, Art. 2 pkt 8

Numer 2438303

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz