• Przystąpienie prokuratora do sprawy w przypadku rozprawy cywilnej o odszkodowanie za zabieg kosmetyczny?

  Mało się o tym mówi, wręcz nawet prawie wcale a temat jest niezwykle istotny. Wiele osób uważa, że skoro są powikłania po zabiegu to klient może wyłącznie domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego i chcieć odszkodowania i zadośćuczynienie nie ponosząc innych konsekwencji. Niestety rozwieje wasze mylne myślenie. Do toczącego się procesu cywilnego może przystąpić prokurator. Prokurator ma obowiązek i uprawnienie przystąpić do każdego postępowania i w każdym jego stadium. Prokurator nie musi pytać nikogo o zdanie “czy może przystąpić” czyli składać wniosku, lecz jedynie informuje, że przystępuje. Zgodnie z II OSK 838/07 organy administracji nie mają kompetencji, aby we własnym zakresie analizować i oceniać słuszność danego przystąpienia. Jednak…

 • Odpowiedzialność odszkodowawcza osób wykonujących usługi kosmetyczne i fryzjerskie – książka

  Jest już data oficjalnej premiery książki “Odpowiedzialność odszkodowawcza osób wykonujących usługi kosmetyczne i fryzjerskie”. 30 listopada 2020r wejdzie do sprzedaży książka. ✅Książka zawiera omówienie zabiegu kosmetycznego, usług kosmetycznych, kosmetologicznych, fryzjerskich z perspektywy prawnej w kontekście odpowiedzialności odszkodowawczej. ✅Pozycja porusza również sporne kwestie co do odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących te zawody. Książka również poparta jest przykładami spraw sądowych oraz szeregiem aktów prawnych i literatury. ✅Książka wyjdzie w tradycyjnej wersji papierowej. ✅Jest przeznaczona dla osób, które świadczą usługi kosmetyczne i fryzjerskie ale nie tylko. Myślę, że prawnicy, którzy będą chcieli zgłębić zakres prawny branży beauty a szczególnie linii orzeczniczej znajdą coś dla siebie.  ISBN: 978-83-941297-4-3

 • Kontrola sanepidu (Państwowej Inspekcji Sanitarnej) czy mogą wejść i skontrolować salon beauty?

  Ostatnio czytam różne komentarze dotyczące sanepidu i tego, czy i w jakim zakresie może wystąpić taka kontrola, również czytelnicy pytają jak wygląda to od strony prawnej. A więc po krótce pozwolę sobie to objaśnić. Podstawami prawnymi w tym zakresie są: ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.), ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59, z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).  ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.), w szczególności art. 16, przepisach rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 dot. produktów…

 • Zniesławienie i naruszenie dóbr osobistych w sieci – 5 kroków do ochrony swoich praw

  Nie pierwszy raz jak słyszy się o zniesławiających treściach przedsiębiorcę w zakresie jego usług. Zdarza się tak, że takie treści pisane są przez konkurencję, ale też przez niezadowolonych klientów, którzy nie patrzą czasami obiektywnie i dodatkowo chcą “na złość” zrobić przedsiębiorcy i napisać coś więcej niż miało miejsce co nie tylko może naruszać dobra osobiste, ale również spełniać przesłanki karne. Czym jest zniesławienie i jak należy zebrać dowody? Dziś w dzisiejszym poście postaram się poruszyć po krótce ten zakres informacji. Warto jednak w tym miejscu podkreślić, że ochrona swoich praw może mieć dwojaki charakter. Po pierwsze z perspektywy cywilnej jako ochrona dóbr osobistych oraz z perspektywy karnej. Wszystko zależy od…