Umowa o wykonanie strony internetowej – omówienie czego nie znajdziecie w darmowych wzorach

Prowadzenie strony internetowej nie jest już niczym spektakularnym od czasu kiedy Tim Berners-Lee stworzył pierwszy w historii język HTML, dzięki któremu powstała pierwsza na świecie strona internetowa. Dziś korzystanie z niej jest standardem, a mimo to umowy, które są podpisywane z osobami, które je tworzą dają wiele do życzenia. Również wiele do życzenia dają dostępne w sieci darmowe wzory do pobrania.

O ile wzory jak sama nazwa wskazuje są “wzorami” i co do zasady jak każdy wzór należy je dostosować do własnych potrzeb to niestety na porządku dziennym tak się nie dzieje.

Umowa to nie tylko weryfikacja co w niej jest “nie tak” ale również to czego w niej nie ma, albowiem jeżeli czegoś w niej nie będzie, a być powinno – dany podmiot będzie często na gorszej pozycji w przypadku dochodzenia swoich roszczeń.

Dlatego też postaram się w ramach tego postu po krótce wskazać elementy umowy o wykonanie strony internetowej.

Umowa o wykonanie strony WWW – elementy

 • oznaczenie stron,
 • wskazanie daty i miejsca zawarcia umowy,
 • definicje niezbędne używane w umowie wraz z ich szczegółowym objaśnieniem,
 • przedmiot umowy, wskazanie czego dotyczy w głównej mierze umowa. Jaka ma być strona, dokładne określenie wymagań związanych z tym jak strona ma wyglądać. Im bardziej szczegółowo tym lepiej. Zakres działania i wyglądu strony internetowej powinien być dokumentowany szczegółowo z oznaczeniem również terminów realizacji. Opisanie dokładnej specyfikacji technicznej portalu,
 • realizacja strony – jakie mają być jej poszczególne kroki oraz dokładny opis co i w jakich odstępach czasu ma być realizowane. Czy są jakieś dodatkowe etapy. Czy strona ma być oddawana częściami czy nie do akceptacji. Wskazanie stron do kontaktu, rodzaju kontaktu, doprecyzowanie jak często odbywa się weryfikacja postępów w zakresie realizacji. Czy strony wyznaczają koordynatorów w tym zakresie. Czy strona dostarcza materiały do realizacji strony, czy wykonawca realizuje to w ramach własnych,
 • dodatkowo umowa powinna zawierać: wskazanie daty oddania strony do testów akceptacyjnych dla zamawiającego oraz daty ostatecznego oddania na produkcję,
 • wskazanie w jakich sytuacjach można odstąpić od umowy, opóźnić wykonanie – jeżeli jest to brane pod uwagę, ewentualnie wskazanie kar umownych,
 • wskazać należy rownież miejsce gdzie umowa będzie wykonywana,
 • elementem umowy również jest wskazanie wysokości wynagrodzenia. Może to być jednorazowe wynagrodzenie albo w częściach. Płatne po oddawaniu danych części/komponentów/modułów strony, po akceptacji przez zamawiającego. Jednak zakres wynagrodzenia jest dowolny, albowiem to strony między sobą ustalają w jaki sposób chcą się rozliczać. Również jest istotny sposób zapłaty – odradzam płatność do ręki bez potwierdzenia,
 • w umowie nie może zabraknąć przeniesienia autorskich praw majątkowych, pól eksploatacji a także zgody na modyfikacje strony www przez zamawiającego. Warto aby umowa zawierała rozporządzania prawem do korzystania z portalu/strony bez ograniczeń terytorialnych,
 • w umowie również nie może zabraknąć wszelkiego rodzaju oświadczeń wykonawcy strony takich jak np. że gwarantuje realizację strony w sposób profesjonalny, że wykorzystywane serwery (jeżeli wykonawca z takich korzysta u zamawiającego) będą wykorzystywane jedynie w celu realizacji strony www, że strona internetowa nie posiada żadnych zapożyczeń, grafik, kodu, co do których wykonawca nie posiada odpowiednich praw, a które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Również oświadczenia co do spełnienia obowiązków w zakresie ochrony informacji, rodo itd.
 • w umowie jeżeli takie działania są brane pod uwagę również wskazuje się na “serwis” strony internetowej. Wszelkie aktualizacje strony internetowej itd. przez wykonawcę z uwzględnieniem jak często będą dane czynności wykonywane oraz co będzie ich celem,
 • zgodność prawna – w umowie powinny się znaleźć wszelkie postanowienia dotyczące zgodności prawnej funkcji strony internetowej z przepisami w zakresie RODO oraz bezpieczeństwa informacji. Wszelkie zabezpieczenia strony z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • koniecznie jeżeli wykonawca podczas realizacji strony internetowej będzie miał dostęp do danych osobowych, wówczas do umowy należy dodać załącznik o powierzeniu danych osobowych,
 • klauzula Poufności między stronami,
 • zmiany umowy pod rygorem nieważności na piśmie,
 • jeżeli strony chcą korzystać z arbitrażu wówczas należy wskazać klauzulę arbitrażową oraz sąd arbitrażowy przy którym spór ma sie toczyć,
 • wskazanie prawa właściwego,
 • egzemplarze umowy oraz załączniki,
 • podpisy stron.

Oraz czego we wzorach nie znajdziecie a jest ogromnie ważne:

 • dostarczenie dokumentacji z kodem strony,
 • dostarczenie dokumentacji analizy biznesowej/systemowej jeżeli taka jest realizowana,
 • dostarczenie dokumentacji potwierdzającej przeprowadzone testy oraz wykaz rodzajów testów wraz z scenariuszami przypadków testowych. Wskazanie czy testy obejmują standardowe ścieżki, czy są to testy manualne, automatyczne, białoskrzynkowe, czarnoskrzynkowe oraz czy wykonywane są testy bezpieczeństwa strony np. Testy Penetracyjne,
 • przeprowadzenie testów legislacyjnych strony www (testy legislacyjne po wejściu w życie RODO powinny być standardem, albowiem zgodnie z art. 24 RODO podmiot jest odpowiedzialny już w początkowej fazie projektowania aby zgodność z RODO była przestrzegana. O testach legislacyjnych możecie przeczytać w moim artykule dla firmy Atena Usługi Informatyczne i Finansowe TU),

Osobiście jestem przeciwniczką korzystania z darmowych wzorów z internetu w zakresie czegokolwiek z prostej przyczyny – każda umowa jest inna i inne są ustalenia stron. Każda umowa powinna przedstawiać stan faktyczny tego czego oczekują strony, dlatego też uważam, że wzory powinny być zawsze dopasowane do klienta i jego wymagań i powinna być możliwość konsultacji w ich zakresie z autorem.

W zakresie tego co strona powinna zawierać z perspektywy technicznej w mojej ocenie dobrze wybrać prawnika, który stricte zajmuje się aspektami IT a nie jest samozwańczym specjalistą w zakresie IT. Prawnik z zapleczem technicznym/ doświadczeniem w tym zakresie będzie potrafił zweryfikować czy dołączona dokumentacja jest poprawna, bo będzie wiedział na co zwracać uwagę – nie tylko w kwestii prawnej.

Oczywiście w zależności od tego czego strona internetowa ma dotyczyć i jak bardzo jest rozbudowana mogą się pojawić dodatkowe elementy, których nie ujęłam, a które bedą w niej niezbędne, dlatego też jeżeli potrzebujesz umowę na wykonanie strony internetowej skontaktuj się z profesjonalistą w tym zakresie, a nie ściągaj darmowego wzoru z internetu 🙂

Jeżeli chcesz wiedzieć o moim doświadczeniu w zakresie IT przeczytaj post TU

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz