Poprawnie wykonany makijaż permanentny przez doświadczoną linergistkę powinien wyglądać naturalnie, nie wykazywać cech przerysowania – wyrok sądu

Zdarzają się sytuacje, w których osoby wykonujące makijaż permanentny starają się go dobrze zrobić, lecz czasami efekt może być inny niż zakładano. “Przerysowanie” nie tylko może być błędem w sztuce ale również powodem do odszkodowanie i zadośćuczynienia.

Klientka poszła do salonu kosmetycznego w celi realizacji makijażu permanentnego. Makijaż jej zdanem został wykonany nienależycie. W uzasadnieniu swojego stanowiska w pozwie Klientka wyjaśniła, że na skutek nienależycie wykonanego zabiegu makijażu permanentnego brwi, została oszpecona, co w konsekwencji naraziło ją na przykrości ze strony otoczenia, i doprowadziło do pogorszenia stanu zdrowia psychicznego uniemożliwiającego świadczenie usług w ramach prowadzonej własnej działalności gospodarczej o podobnym profilu i zakresie jak pozwana, a także naraziło ją na dodatkowe koszty związane z minimalizowaniem skutków niewłaściwie wykonanego zabiegu kosmetycznego.

Stanowisko sądu w omawianej sprawie wskazało, że “Makijaż permanentny jest specyficznym, inwazyjnym, wąsko specjalistycznym zabiegiem, nie objętym żadnym programem szkół policealnych czy wyższych. Taki zakres informacji uzyskuje się na specjalistycznych, kilkudniowych szkoleniach. Zabieg makijażu permanentnego jest zabiegiem z zakresu kosmetyki upiększającej (zdobniczej). Jego celem jest podkreślenie atutów urody z jednoczesnym ukryciem ewentualnych niedoskonałości. Poprawnie wykonany makijaż permanentny przez doświadczoną linergistkę powinien wyglądać naturalnie, nie wykazywać cech przerysowania. Bezsprzecznie u powódki tego efektu nie osiągnięto, doprowadzając jednocześnie do jej oszpecenia. Na twarzy powódki – zamiast makijażu mającego na celu delikatne podkreślenie urody – pojawił się krzywy tatuaż, odbiegający znacznie kształtem od linii jej brwi. Oprócz tego, że linie makijażu były krzywe i niesymetryczne, przeprowadzono je powyżej linii naturalnych brwi co potęgowało efekt nienaturalności poprzez wrażenie istnienia na jej twarzy podwójnych brwi. Powódka miała przeświadczenie, że nawet najbliżsi jej ludzie, nie akceptują jej zmienionego wizerunku, co wtórnie nasilało jej nerwowość, poczucie krzywdy i bezsilności.

Jak podkreślała to biegła kosmetolog słuchana dodatkowo w omawianej sprawie – ” brwi to tego rodzaju element twarzy, który nadaje człowiekowi charakter, wyraz, więc każdy milimetr odstępstwa od naturalnej linii jest znaczący dla ogólnego wrażenia.

To w jaki sposób jest realizowany makijaż permanentny może istotnie wypływać na zakres odpowiedzialności osób, które go wykonują.

Wątpliwości pojawiają się co kiedy klientka domaga się mocnego “obrysowania”? W mojej ocenie wszelkie indywidualne ustalenia z klientem co do “wykonania” powinny być na piśmie – np. w karcie zabiegu. Ze względów dowodowych.

Więcej na temat odpowiedzialności odszkodowawczej osób wykonujących usługi kosmetyczne i fryzjerskie przeczytasz w mojej książce pt. Odpowiedzialność odszkodowawcza osób wykonujących usługi kosmetyczne i fryzjerskie” Książka dostępna w księgarni online na stronie https://twoja-ksiegarnia.pl,

Wyrok Sądu Okręgowego Sygn. I C 214/13

_________________________________

Podana powyżej treść nie jest opinią prawną ani poradą prawną. Wszelkie decyzje powinny być podejmowane na podsatwie dokładnej analizy ryzyka oraz weryfikacji prawnej. Tylko dokładna weryfikacja stanu faktycznego Twojej sprawy umożliwia wskazanie najlepszych rozwiązań prawnych w Twojej sprawie. W tym celu skontaktuj się z prawnikiem. Artykuły zamieszczone na stronie są aktualne na dzień publikacji, z racji tego, że prawo często się zmienia mniej na uwadze to, że podane informacje mogą być już nieaktualne.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz