Zadośćuczynienie i odszkodowanie za nienależycie wykonany zabieg makijażu permanentnego brwi

Wyroki za wadliwe działania kosmetyczne nie tylko mogą przestrzec osoby obecnie wykonujące zawody kosmetyczek, ale również te które wykonują makijaż permanentny.

Tym razem sprawa klientki, które skorzystała z usługi makijażu permanentnego brwi.

W uzasadnieniu swojego stanowiska klientka wyjaśniła, że na skutek nienależycie wykonanego zabiegu makijażu permanentnego brwi, została oszpecona, co w konsekwencji naraziło ją na przykrości ze strony otoczenia, i doprowadziło do pogorszenia stanu zdrowia psychicznego uniemożliwiającego świadczenie usług w ramach prowadzonej własnej działalności gospodarczej o podobnym profilu i zakresie jak pozwana, a także naraziło ją na dodatkowe koszty związane z minimalizowaniem skutków niewłaściwie wykonanego zabiegu kosmetycznego. Oczywiście kosmetyczka wniosła o oddalenie powództwa.

Stan faktyczny

W dniu 29 kwietnia 2011r. po wcześniejszym ustaleniu terminu i wstępnego zakresu świadczonej usługi, powódka poddała się w salonie kosmetycznym prowadzonym przez kosmetyczkę w ramach własnej działalności gospodarczej zabiegowi kosmetycznemu polegającemu na wykonaniu makijażu permanentnego brwi. Cena usługi wynosiła 400 zł, którą klientka uiściła po zakończonym zabiegu. Przed przystąpieniem do czynności mikropigmentacji, które wykonywała pracownica salonu kosmetycznego – klientka określiła cel dla którego zdecydowała się na tego rodzaju korektę kosmetyczną linii brwi, wypełniła ankietę medyczną oraz wstępną część karty klienta, zaakceptowała kształt, szerokość i długość brwi, który przy użyciu markera naszkicowała pracownica. Pracownica nie przeszła tak jak właścicielka salonu szkolenia  z zakresu mikropigmentacji, legitymowała się jedynie certyfikatem w postaci skanu wydanym przez byłego pracownika firmy szkoleniowej. Bezpośrednio po zakończeniu zabiegu klientka nie była zadowolona z jego efektu, tak co do kształtu jak i koloru, właścicielka salonu zapewniała ją jednak, iż wraz z upływem czasu, podczas gojenia się, barwnik złuszczy się wraz z naskórkiem i końcowo makijaż będzie o 40% jaśniejszy, natomiast kształt brwi zostanie wyrównany w ramach standardowo wykonywanej korekty wliczonej w cenę zabiegu. Ostatecznie z uwagi na przedłużający się proces gojenie naskórka, kolejna wizyta w gabinecie odbyła się po kilku tygodniach w trakcie której nie udało się wyrównać linii brwi do jednakowego kształtu, podobnie rozjaśnić ich koloru, pozostał również widoczny efekt podwójnych brwi z uwagi na umiejscowienie linii pigmentowanych ponad naturalnym kształtem owłosienia.

Klientka domagała się po ostatecznym sprecyzowaniu żądania zasądzenia od właścicielki salonu na swoją rzecz kwoty 85.317 zł z czego kwoty 65.000 zł tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę, jakiej doznała w wyniku nieprawidłowo wykonanego zabiegu mikropigmentacji brwi i to zarówno od strony estetycznej, jak i technicznej.

Na podstawie art. 481 k.c. w zw. z art.455 kc Sąd zasądził od właścicielki salonu na rzecz powódki ustawowe odsetki za opóźnienie od zasądzonej kwoty. Jako datę początkową, od której biegną odsetki za opóźnienie od zasądzonej kwoty Sąd przyjął datę wydania wyroku zgodnie z żądaniem klientki, czemu właścicielka salonu się nie sprzeciwiała. Łączna kwota z tytułu uwzględnionego powództw wyniosła zatem 24.019 zł.

Cały wyrok wraz z uzasadnieniem polecamy przeczytać TU w ramach poradnikowych.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz