Jest odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na petycje o uregulowaniu zawodu kosmetologa. – zawód kosmetologa nie jest zawodem medycznym?

7 sierpnia została złożona petycja przez Stowarzyszenie Krajowa Izba Kosmetologii oraz Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kosmetologii “Przyjazna Kosmetyka” w sprawie uregulowania zawodu kosmetologa.

W petycji czytamy, że kosmetolodzy są utożsamiani z kosmetyczkami i technikami usług kosmetycznych, a umiejętności i kompetencje kosmetologów są znacząco wyższe. Zawód ten nie istnieje i petycja wnosi o jego uregulowanie w sensie prawnym. Całą petycję można przeczytać tu: https://www.gov.pl/web/zdrowie/petycja-ws-uregulowania-zawodu-kosmetologa

Ministerstwo Zdrowia odpisało.

Pomijając kwestie związane z omówieniem podstaw prawnych to został wskazany istotny element:

“…Jednakże pomimo realizacji w trakcie kształcenia pewnych treści z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, które są niezbędne do wykonywania ww. zadań, kosmetolog nie jest przygotowany do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, a zakres przedmiotowego zawodu bliższy jest zabiegom pielęgnacyjnym i kosmetycznym, które realizowane są w gabinetach kosmetycznych niż w podmiotach leczniczych. Zabiegi, które obejmuje swoim zakresem kosmetolog czy technik usług kosmetycznych są bezinwazyjne i związane są ściśle z estetyką i pielęgnacją i z medycznego punktu widzenia nie są działaniami wynikającymi z procesu leczenia.

Mając na uwadze powyższe, podkreślenia wymaga fakt, iż osoby wykonujące ten zawód nie posiadają wykształcenia medycznego i tym samym zawód kosmetologa nie jest zawodem medycznym

Dodatkowo “…Mając na uwadze, iż działania podejmowane przez kosmetologa nie są świadczeniami zdrowotnym udzielanymi w podmiotach leczniczych uprzejmie informujemy, iż nie jest to zawód medyczny leżący w gestii ministra właściwego do spraw zdrowia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej…”

Na co należy jeszcze zwrócić uwagę? “..Zabiegi, które obejmuje swoim zakresem kosmetolog czy technik usług kosmetycznych są bezinwazyjne i związane są ściśle z estetyką i pielęgnacją i z medycznego punktu widzenia nie są działaniami wynikającymi z procesu leczenia.”

Ciekawe, że Ministerstwo wskazuje na “bezinwazyjny” charakter zabiegów wykonywanych przez kosmetologów. Oznacza to, że kosmetolog według stanowiska Ministerstwa Zdrowia wykonuje tylko takie zabiegi, które są bezinwazyjne.

Nie zmienia to jednak faktu, że w ostatnim akapicie “…Mając na uwadze, iż działania podejmowane przez kosmetologa nie są świadczeniami zdrowotnym udzielanymi w podmiotach leczniczych uprzejmie informujemy, iż nie jest to zawód medyczny leżący w gestii ministra właściwego do spraw zdrowia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej..” Ten akapit wskazuje, że inny minister powinien zająć się tym tematem.

Reasumując, stanowisko ministerstwa nie zaskakuje. Zaskakuje jedynie fakt że wydźwięk z niego (pomijając powyższe) jest taki na zasadzie – idźcie gdzieś indziej.. to nie nasz temat…

Poniżej screen stanowiska. Cały można przeczytać tu: https://www.gov.pl/web/zdrowie/petycja-ws-uregulowania-zawodu-kosmetologa

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz